Sağlıklı Anne & Baba & Bebek : SAĞLIKLI AİLE

KURULLAR

Onursal Başkanlar

Prof. Dr. Cem Zorlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Lale Taşkın
Kadın Sağlığı Derneği Ankara Şubesi Başkanı


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Emel Ege
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanı


Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Kamile Altuntuğ
Dr. Öğr. Üyesi Hamide Aygör


DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Emel Ege Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emine Geçkil Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Filiz Hisar Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayten
Şentürk Erenel
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Kamile Altuntuğ Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hamide Aygör Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Cingil Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe
Günay Molu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Işık Koç Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Arş. Gör. Yeşim Anık Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Vesile Koçak Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

KONGRE ULUSAL BİLİMSEL KURUL LİSTESİ

Prof. Dr. Ali Acar Necmettin Erbakan Üniversitesi 
 Prof. Dr. Belgin Akın Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gülcihan Akkuzu Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hilmiye Aksu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 Prof. Dr. Aygül Akyüz Koç Üniversitesi
 Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ergül Aslan İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin Akdolun Balkaya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Mürüvvet Başer Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Balcı Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Anahit Margirit Coşkun Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu  Mersin Üniversitesi 
Prof. Dr. Mehmet Cengiz Çolakoğlu Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Ayden Çoban Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Nurdan Demirci Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Ege Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Nülüfer Erbil Ordu Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Gül Ertem Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Geçkil Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Kazım Gezginç Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Zehra Gölbaşı  Lokman Hekim Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Görkemli Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Sebahat Gözüm Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Hisar Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin Hotun Şahin İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kamile Kabukcuoğlu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Zekiye Karaçam  Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer Karanisoğlu Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oya Kavlak Ege Üniversitesi
 Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Kocaöz Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nuran Kömürcü İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Özen Kulakaç Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Samiye Mete Girne Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Okumuş Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran Oskay İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ferda Özbaşaran  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Özcan Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi Özkan  Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Sanko Üniversitesi
Prof. Dr. Nurgün Platin Karatay Üniversitesi 
Prof. Dr. Sevinç Polat Bozok Üniversitesi
Prof. Dr. Sevim Savaşer Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. F. Deniz Sayıner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ümran Sevil Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Taş Arslan Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Lale Taşkın Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun Terzioğlu Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer Tezel Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Sermin Timur Taşhan İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Faruk Uğuz Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Prof. Dr. Gülşen Vural Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Yurdagül Yağmur İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Saadet Yazıcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Op. Dr. Hakan Çoker  İstanbul Doğum Akademisi
Doç. Dr. Yeşim Aksoy Derya İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Songül Aktaş  Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Kamile Altuntuğ Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Merlinda Aluş Tokat Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Balcı Yangın Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Kerime Derya Beydağ İstanbul Okan Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay Boz Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman  Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Meltem Demirgöz Bal Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Sema Dereli Yılmaz Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Serap Ejder Apay Atatürk Üniversitesi
 Doç. Dr. Ayla Ergin Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Şule Ergöl Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Emine Gerçek Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Şule Gökyıldız Sürücü Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay Güngör İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Gürsoy Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gülten Güvenç  Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Doç. Dr. Başak Hiçyılmaz Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Figen İnci Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Gözde Gökçe İşbir Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Sena Kaplan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Karabulut Kars Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Birsen Karaca Saydam Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Kılıç Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Küçükoğlu Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Salime Mucuk Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Evşen Nazik  Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Güliz Onat Karatay Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Özdemir Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hava Özkan Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi Özsoy Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Hafize Öztürk Can Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Serçekuş Ak Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Memnun Seven Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Tanyer Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Emel Taşçı Duran Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten Taşpınar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Nilüfer Tuğut Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Doç. Dr. Şenay Ünsal Atan Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Şengül Yaman Sözbir Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Yanıkkerem Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Kerziban Yenal Lefke Avrupa Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Yıldız Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Simge Zeyneloğlu Gaziantep Üniversitesi
Uzm. Psik. Neşe Karabekir İstanbul Doğum Akademisi
Dr. Emine Özlüses Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Bihter Akın Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Alan Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamide Aygör Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Cingil Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan Çankaya Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Energin  Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Gülten Işık Koç Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Günay Mollu Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halime Esra Meram Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Emine Türen Demir  Necmettin Erbakan Üniversitesi 

KONGRE ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL LİSTESİ

Prof. Dr. Ingvild Aune Norwegian University of Science and Technology
Prof. Dr. Ernesto Gonzalez-Mesa Malaga University School of Medicine-Obstetrics and Gynecology
Prof. Dr. Gorill Haugan Norwegian University of Science and Technology
Prof. Dr. Toril Rannestad Norwegian University of Science and Technology
Asst. Prof. Dr. Dorthe Boe Danbjørg University of Southern Denmark
Asst. Prof. Dr. Edita Alili Idrizi Tetova State University, Macedonia
Asst. Prof. Dr. Nexhibe Nuhii  Tetova State University, Macedonia
Ass. Dr. Driton Selmani Tetova State University, Macedonia
Dr. Michael Blees DRK Hastanesi, Hachenburg, Almanya
Dr. Kenan Ertopçu  DRK Krankenhaus Deutschland
Dr. Jetmire Alimani Jakupi Tetova State University, Macedonia
Dr. Eva-Kristina Persson Lund University, Sweden
Dr. Elleda Sarıyeva Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan 
Veton Ademi Tetova State University, Macedonia
Meriton Ballazhi Tetova State University, Macedonia
Lecturer, Emirisela Delic Special Teacher-Educator and Rehabilitor
Sihana Ameti Lika Tetova State University, Macedonia
Muhamed Tairi Tetova State University, Macedonia
Ass. Prof. Dr. Shefaly Shorey National University of Singapore
Dr. Raheleh Sabet Sarvestani Fasa University of Medical Sciences, Iran