Sağlıklı Anne & Baba & Bebek : SAĞLIKLI AİLE

BİLDİRİ GÖNDERİMİ


TÜM BİLDİRİLERİN TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.


Bildiri gönderimi Genel İlkeler
 • Bildiriler web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecektir. Posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Bildiri sahiplerine Elektronik olarak özetlerinin ve tam metinlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen Özetler ve Tam metinler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecektir.
 • Bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 • Bildiri kabulü “hakem değerlendirmesi” (en az 2 hakem) sonucunda yapılacaktır.
 • Bir katılımcı en fazla 2 (iki) bildiri gönderebilecektir.

Bildiri kabulü “hakem değerlendirmesi” (en az 2 hakem) sonucunda yapılacaktır.
Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.


Bildiri özeti kuralları
 1. Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak, dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır
 2. Bildiri özetleri en fazla 500 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 3. Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir. Araştırma özeti yapılandırılmış olmalıdır. Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 4. Anahtar sözcük sayısı en az 3, en fazla 5 olmalı ve virgülle ayrılarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri” (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir. Bkz. (www.bilimterimleri.com)

Tam metinler online bildiri sisteminden yüklenmektedir.
Tam metin gönderim kuralları için tıklayınız.

23 Ağustos 2019 Son Başvuru Tarihidir.


23 Ağustos 2019'a kadar gönderilen bildirilerin kabul edildikten sonra tam metin yüklemelerini 15 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.


Sözel Sunum Kuralları
 1. Sözel sunumlar Türkçe / İngilizce olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiri sunum süresi en fazla 5 dakika olacak şekilde planlanmaktadır.
 3. Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından en az 2 saat önce kontrol odasındaki bilgisayara aktarılmış olmalıdır.

Poster Bildiri Gönderim Özellikleri
 1. Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.
 2. Posterler iki metreden rahatça okunabilecek şekilde, mümkünse grafik ya da şekil ağırlıklı ve ilgi çekecek şekilde hazırlanmalıdır.
 3. Uzun kenarı düşey eksende olacak şekilde 70cm X 90cm boyutlarında hazırlanmış olmalıdır.
 4. Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 5. Bir sonraki satıra yazarlar, unvanları, çalıştıkları kurum yazılmalıdır.
 6. Posterler, araştırma makalesi ise, metinde Amaç/Yöntem/Bulgular/Sonuçlar yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.
 7. Posterlerde kullanılan kaynaklar kaynakça olarak yazılmalıdır..
 8. Posterlerin yapıştırılabilmesi için yardım kongre düzenleyicileri tarafından sağlanacaktır.